zakres usług

Zakres usług Kancelarii

 • Udzielanie porad prawnych
 • Spory sądowe.
 • Prawo cywilne
 • Prawo spadkowe
 • Egzekucja wierzytelności
 • Odszkodowania
 • Prawo bankowe
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo administracyjne
 • Sporządzanie i opiniowanie umów
 • Sporządzanie opinii, ekspertyz i informacji prawnych
 • Rejestracja, przekształcanie i obsługa osób prawnych i innych podmiotów
 • Sporządzanie oraz opiniowanie projektów wszelkich pism i umów w tym pism procesowych, porozumień, aktów prawnych, itp
 • Wsparcie prawne przedsiębiorców w trakcie prowadzonych negocjacji
 • Negocjacje i mediacje przy rozwiązywaniu sporów
 • Pomoc i doradztwo w zakresie prawa pracy
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu różnych dziedzin prawa